Překlady odborných textů - angličtina - RNDr. Josef Vlachynský, CSc.

Překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny ve vysoké kvalitě,
rychle a za bezkonkurenční cenu

Ceny za překlady

200 Kč za 1 normostranu (1800 úhozů včetně mezer) - volejte 774 127 170

Termín dodání překladu

Podle dohody, možnost práce přes víkend

Termín zaplacení faktury

10 dnů po dodání přeloženého textu